OHSAS 18001, BSI (British Standarts Institute) tarafından yayınlanmış “iş sağlığı ve güvenliği” standardıdır. Bu standardı ISO 9001 veya ISO 14001 gibi standartlardan ayıran önemli unsurlardan birisi; OHSAS 18001’in, ürün veya hizmetin güvenliğinden çok, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik olmasıdır.

OHSAS 18001 EĞİTİMLERİMİZ

OHSAS 18001 BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ

OHSAS 18001 tarihçesi ve kavramların üzerinde durulduğu, belgelendirme süreçlerinin nasıl işlediğinin üzerinde durulduğu başlangıç eğitimidir. Başarılı bir iş sağlığı ve güvenliği yönetiminin önemli kriterlerinin örneklerle açıklandığı eğitimdir.

Süre : 1 gün

Fiyat : 350 TL + KDV

 

OHSAS 18001 DOKÜMANTASYON VE UYGULAMA EĞİTİMİ

OHSAS 18001 zorunlu dokümantasyon yapısının ne olduğu, nasıl hazırlandığı ve var olan firma yapısına nasıl entegre edileceğinin anlatıldığı eğitimdir. 6331 İş sağlığı ve Güvenliği kanununun zorunluluklarıyla nasıl entegre bir sistem kurulabileceğinin anlatıldığı bir eğitimdir.

Süre : 2 gün

Fiyat :600 TL + KDV

 

OHSAS 18001 İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ

OHSAS 18001 Standardına göre kurulan yönetim sisteminin nasıl denetleneceği, planlamanın nasıl yapılacağı ve gerçekleştirileceği, denetçinin süreci nasıl yöneteceğinin anlatıldığı eğitimdir.

Süre : 2 gün

Fiyat :500TL + KDV