ISO 50001, kuruluşlara enerji performansını yönetmek ve geliştirmek için uluslararası kabul görmüş bir çerçeve sağlamak için Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından geliştirilen gönüllü bir Uluslararası Standarttır.

ISO 50001 EĞİTİMLERİMİZ

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ

ISO 50001 Enerji yönetim sisteminin temel kavramların üzerinde durulduğu, belgelendirme süreçlerinin nasıl işlediğinin üzerinde durulduğu başlangıç eğitimidir. Başarılı bir enerji  yönetim sisteminin önemli kriterlerinin örneklerle açıklandığı eğitimdir.

Süre : 1 gün
Fiyat : 500 TL + KDV

 

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ DOKÜMANTASYON VE UYGULAMA EĞİTİMİ

ISO 50001 Enerji yönetim sisteminin zorunlu dokümantasyon yapısının ne olduğu, nasıl hazırlandığı ve var olan firma yapısına nasıl entegre edileceğinin anlatıldığı eğitimdir.

Süre : 2 gün

Fiyat :600 TL + KDV

 

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ

ISO 50001 Enerji yönetim sisteminin nasıl denetleneceği, planlamanın nasıl yapılacağı ve gerçekleştirileceği, denetçinin süreci nasıl yöneteceğinin anlatıldığı eğitimdir.

Süre : 2 gün

Fiyat :500TL + KDV