ISO 27001 (resmi olarak ISO / IEC 27001: 2005 olarak bilinir) bir bilgi güvenliği yönetim sistemi (ISMS) için bir şarttır. Bir ISMS, bir kuruluşun bilgi risk yönetim süreçlerinde yer alan tüm yasal, fiziksel ve teknik kontrolleri içeren bir politika ve prosedür çerçevesidir. Dokümantasyonuna göre, ISO 27001 “bir bilgi güvenlik yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, çalıştırılması, izlenmesi, gözden geçirilmesi, sürdürülmesi ve geliştirilmesi için bir model sağlamak” için geliştirildi.

ISO 27001 EĞİTİMLERİMİZ

ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ

ISO 27001 temel kavramların üzerinde durulduğu, belgelendirme süreçlerinin nasıl işlediğinin üzerinde durulduğu başlangıç eğitimidir. Başarılı bir iş sürekliliği yönetim sisteminin önemli kriterlerinin örneklerle açıklandığı eğitimdir.

Süre : 1 gün

Fiyat : 350 TL + KDV

 

ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ DOKÜMANTASYON VE UYGULAMA EĞİTİMİ

ISO 27001 Bilgi güvenliği yönetim sisteminin zorunlu dokümantasyon yapısının ne olduğu, nasıl hazırlandığı ve var olan firma yapısına nasıl entegre edileceğinin anlatıldığı eğitimdir.

Süre : 2 gün

Fiyat :600 TL + KDV

 

ISO 27001 İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ

ISO 27001 Standardına göre kurulan bilgi güvenliği yönetim sisteminin nasıl denetleneceği, planlamanın nasıl yapılacağı ve gerçekleştirileceği, denetçinin süreci nasıl yöneteceğinin anlatıldığı eğitimdir.

Süre : 2 gün

Fiyat :500TL + KDV