ISO 22000: 2005, gıda zincirindeki bir organizasyonun, insan tüketimi sırasında gıdanın güvenli olmasını sağlamak için gıda güvenliği risklerini kontrol etme kabiliyetini göstermesi gereken bir gıda güvenliği yönetim sistemi için şartları belirtir. Gıda zincirinin herhangi bir boyutunda yer alan ve sürekli olarak güvenli ürünler sağlayan sistemleri uygulamak isteyen, boyutuna bakılmaksızın tüm organizasyonlar için geçerlidir. ISO 22000: 2005’in tüm gerekliliklerini yerine getirme araçları iç ve / veya dış kaynaklar kullanılarak başarılabilir.

ISO 22000 EĞİTİMLERİMİZ

ISO 22000 BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ

ISO 22000 temel kavramların üzerinde durulduğu, belgelendirme süreçlerinin nasıl işlediğinin üzerinde durulduğu başlangıç eğitimidir. Başarılı bir gıda güvenliği yönetim sisteminin önemli kriterlerinin örneklerle açıklandığı eğitimdir.

Süre : 1 gün

Fiyat : 350 TL + KDV

 

ISO 22000 DOKÜMANTASYON VE UYGULAMA EĞİTİMİ

ISO 22000 zorunlu dokümantasyon yapısının ne olduğu, nasıl hazırlandığı ve var olan firma yapısına nasıl entegre edileceğinin anlatıldığı eğitimdir.

Süre : 2 gün

Fiyat :600 TL + KDV

 

ISO 22000 İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ

ISO 22000 Standardına göre kurulan yönetim sisteminin nasıl denetleneceği, planlamanın nasıl yapılacağı ve gerçekleştirileceği, denetçinin süreci nasıl yöneteceğinin anlatıldığı eğitimdir.

Süre : 2 gün

Fiyat :500TL + KDV