ISO 22000: 2005, gıda zincirindeki bir organizasyonun, insan tüketimi sırasında gıdanın güvenli olmasını sağlamak için gıda güvenliği risklerini kontrol etme kabiliyetini göstermesi gereken bir gıda güvenliği yönetim sistemi için şartları belirtir. Gıda zincirinin herhangi bir boyutunda yer alan ve sürekli olarak güvenli ürünler sağlayan sistemleri uygulamak isteyen, boyutuna bakılmaksızın tüm organizasyonlar için geçerlidir. ISO 22000: 2005’in tüm gerekliliklerini yerine getirme araçları iç ve / veya dış kaynaklar kullanılarak başarılabilir.

ISO 22000: 2005, bir kuruluşu etkinleştirme gereksinimlerini belirtir

  • Amaçlanan kullanımlarına göre tüketici için güvenli olan ürünleri sağlamayı amaçlayan bir gıda güvenliği yönetim sistemini planlamak, uygulamak, işletmek, korumak ve güncellemek;
  • Yürürlükteki kanuni ve düzenleyici gıda güvenliği gerekliliklerine uygunluğunu göstermek,
  • Müşteri memnuniyetini artırmak için müşteri ihtiyaçlarını değerlendirmek ve değerlendirmek,
  • Gıda güvenliği ile ilgili karşılıklı mutabık kalınan müşteri şartlarına uygunluğunu göstermek,
  • Gıda güvenliği konularını tedarik zincirindeki tedarikçilerine, müşterilerine ve ilgili taraflarına etkili bir biçimde iletmek için,
  • Kuruluşun belirtilen gıda güvenliği politikasına uymasını sağlamak,
  • İlgili taraflarla ilgili bu uygunluğu göstermek,
  • Gıda güvenliği yönetim sisteminin bir dış organizasyon tarafından sertifikalandırılmasını veya kayıt edilmesini istemek veya ISO 22000: 2005’e uygunluğun bir öz değerlendirmesini veya kendi beyannamesi hazırlamak.