OHSAS 18001: 2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sertifikası, çalışma alanı içindeki sağlık ve güvenlik ile ilgili riskleri tanımlama, kontrol etme ve azaltma için bir çerçeve sağlayan uluslararası bir standarttır. Standardın uygulanması, çalışanlarınızın sağlık ve güvenliğini organizasyonunuzun önceliği olarak gördüğünüze ilişkin açık bir işaret sizi paydaşlarınıza gönderecektir.

İşverenler muhtemel mesleki risklere karşı çalışanlarını koruyan ve iş yerinde kaza olasılığını azaltacak sıkı bir sağlık ve güvenlik politikasının uygulanmasını sağlamak için artan sayıda kuruluş OHSAS 18001 sertifikasını tamamlıyorlar. Plan yaparak bir organizasyon ayrıca sağlık ve güvenlik risklerini tespit edebilir ve sağlık ve güvenlik mevzuatına uyabilir.

OHSAS 18001, çok çeşitli endüstriler tarafından uygulanmaktadır. Sağlık ve Güvenlik standardı onu uygulamayı seçen tüm organizasyonlara fayda sağlayabilir. 5 veya 500 kişilik bir iş gücünüz varsa, o zaman OHSAS 18001 size hemen fayda sağlayacaktır. Yönetim sisteminin amacı, çalışanlara odaklanmak ve en iyi uygulamaların uygulanmasını sağlamaktır. Standardı etkili bir şekilde uygulayarak, iş gücünüz için daha güvenli bir çalışma ortamı sağlayın, ayrıca kuruluştaki risk ve sorumluluk maruziyetini azaltın.