ISO 14001 serisi standartların ilk baskısı bilindiği üzere ilk önce 1996 yılında ortaya çıkmış ve ISO 9001 standardından sonra köklü olarak uygulama imkanı bulunulan ikinci standart olarak uygulanma imkanı bulmuştu. Daha sonra ISO 14001 standardı 2004 yılında bir kez daha revizyona tabi tutuldu ve Eylül 2015 tarihine kadar da bir çok kuruluş tarafından uygulanma imkanı bulmuştu. Bugün geldiğimiz noktada Mart 2013 de ilk adımı atılan revizyon çalışmaları tamamlanmış ISO 14001:2015 standardı revizyonu yürürlüğe girmiştir.

ISO 14001 EĞİTİMLERİMİZ

ISO 14001 BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ

ISO 14001 tarihçesi ve kavramların üzerinde durulduğu, belgelendirme süreçlerinin nasıl işlediğinin üzerinde durulduğu başlangıç eğitimidir. Çevre politikası ve beraberinde hedeflerin nasıl konulacağı ve hedeflerin gerçekleşmesi için hangi aksiyonların alınması gerektiğinin örneklerle açıklandığı eğitimdir.

Süre : 1 gün

Fiyat : 350 TL + KDV

 

ISO 14001  DOKÜMANTASYON VE UYGULAMA EĞİTİMİ

ISO 14001 zorunlu dokümantasyon yapısının ne olduğu, nasıl hazırlandığı ve var olan firma yapısına nasıl entegre edileceğinin anlatıldığı eğitimdir.

Süre : 2 gün

Fiyat :600 TL + KDV

 

ISO 14001 İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ

ISO 14001 Standardına göre kurulan yönetim sisteminin nasıl denetleneceği, planlamanın nasıl yapılacağı ve gerçekleştirileceği, denetçinin süreci nasıl yöneteceğinin anlatıldığı eğitimdir.

Süre : 2 gün

Fiyat :500TL + KDV

 

ISO 14001-2005’den 14001-2015 GEÇİŞ EĞİTİMİ

ISO 14001-2015 yenilikler ve var olan dokümantasyon yapısını nasıl etkileyeceğinin anlatıldığı eğitimdir.

Süre : 1 gün

Fiyat :300 TL + KDV